Hur Fixar Man Nya Riskskriptproblem I Windows 2007 R2?

Sluta slösa tid med datorfel.

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Starta programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella fel som upptäckts av skanningen
 • Klicka här för att få en gratis nedladdning av detta kraftfulla PC-optimeringsverktyg.

  Denna handledning hjälper kunder om du har sett startskriptet i Windows 2008 r2.

 • 8 minuters uppspelning
 • Det här avsnittet beskriver ett pålitligt specifikt sätt att använda policyn för gruppredigerare i området (gpedit) för att kontrollera fyra olika typer av händelsedrivna olagliga programfiler.

  Presentation

  Grupppolicy tillåter förmodligen en individ att associera en eller flera nullställda vbulletin-filer med upp till några automatiska laddningar som körs

 • Hur kör jag ett inloggningsskript?

  Välj vår egen nödvändiga server från listan i webbplatsträdets webbutrymmesadministrationskonsol.Välj Värdalternativ på menyn Verktyg.Normalt biter du på fliken Starta session.Markera rutan Bläddra.Ange en sökväg som pekar till den globala filmskriptfilen i rutan bredvid någon sorts hel kryssruta.klicka på OK.

  Datorhändelser:

 • Stäng av datorn

 • Användarinloggning

 • Logga ut

 • Du kan anropa Windows PowerShell-skript och/eller skriva program i alla andra ordspråk som stöds av klientdatorn. Windows Script Host-språk (WSH) som stöds, som introducerar VBScript och Jscript, gäller också. För mer information om redigeraren, se Redigeraren för lokal grupprincip.

  Ytterligare överväganden

 • För mer om skript, se. i dess gruppolicyskriptcenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66013).

 • startskript i Windows 2008 r2

  Local Group Policy Editor och den speciella associerade snapin-modulen Policy Set finns idag i Windows Server 2008 R2 och som ett resultat Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate och Windows Diverse Enterprise. För mycket information, se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.

 • Hur man tilldelar datorstartskript

  Hur ställer du in ett startskript?

  Att använda externa byråer för datorstartföretagsskript I teknikträdet klickar du här “Skript (Start/Stopp)”. Målet är Computer ConfigurationPoliciesWindows SettingsScripts (Startup/Shutdown). Dubbelklicka på Pusk i datarutan. Klicka på Lägg till i dialogrutan Startegenskaper.

  För att ange datorstartskript

  1. Öppna policyn för kan vara gruppredigerare.

  2. Utöka skript i konsolens lövträ (start/avstängning). Sökväg: DatorkonfigurationWindows-inställningar (start och avstängning)skript.

  3. Dubbelklicka på “Start” i resultatfönstret.

  4. I dialogrutan Launch Properties markerar du kryssrutan Lägg till.

  5. Gör så här i dialogrutan Lägg till skript:

  6. I fältet Skriptnamn, penetrera sökvägen till skriptet, helt enkelt klicka på Bläddra för att hitta en körbar nullfil i Netlogon-filen på DC.

  7. I fältet “Skriptparametrar” anger du de parametrar som tyvärr många av er behöver, precis som till exempel i raden com One. Om ditt skript till exempel har faktorerna //logo (visningsbanner) och //I (interaktivt läge), anger du //logo //I.

  8. Sluta slösa tid med datorfel.

   Din dator går långsamt och du får fel? Oroa dig inte, ASR Pro kan fixa det. ASR Pro kommer att ta reda på vad som är fel på din dator och reparera Windows-registerproblem som orsakar ett brett spektrum av problem för dig. Du behöver inte vara expert på datorer eller programvara � ASR Pro gör allt arbete åt dig. Applikationen kommer också att upptäcka filer och program som kraschar ofta och låter dig åtgärda deras problem med ett enda klick. Klicka på detta nu:


   I den här dialogrutan för startegenskaper anger du de alternativ du vill ha:

  9. Startskript på uppdrag av : Listar alla skript som för närvarande är associerade tillsammans med det valda grupprincipobjektet (GPO). Om du tilldelar flera skript kommer de viktigaste skripten i den ordning du valde inte att vara korrekta. För att gå upp ett skript bredvid en viss lista, klicka på det och sist detta fall klicka på Upp. För att flytta en programvara ner i listan, klicka dessutom på den och gå sedan över till Ned.

  10. Hur får jag ett skript att köras tillsammans med start av Windows?

   Du kan använda schemalagda mål och ställa in dem så att de går igenom uppstart. Gå till “Hantera” → “Schemalagda uppgifter” → “Skapa en enkel uppgift”. När du har ställt in namnet i dialogrutan klickar du på Nästa och väljer Nästa igen vid tillverkningen, letar reda på programmet du vill tillåta dem att avinstallera och avslutar sedan. Redo!

   Lägg till. Öppnar en ny Lägg till skript-dialog där du kan ange eventuella ytterligare syften som ska användas.

  11. Redigera: Öppnar dialogrutan Redigera skript där du kan redigera fakta och tekniker om skriptet, som fabrikat eller alternativ. Borttagen

  12. ta bort: den valda berättelsen från listan över medicinska manus.

  13. Visa filer: Visar skriptet för specifika filer som är lagrade i det favoritplacerade grupppolicyobjektet.

  Ytterligare överväganden

 • För att använda den metoden måste du ändra behörigheten för redigering av miljön på GPO. Som standard har medlemmar i säkerhetsgruppen Domänadministratörer, säkerhetsåtgärdsgruppen Enterprise Admins eller gruppen Creator Owners säkerhetsåtgärder inställningen Redigera för att redigera GPO.

 • startmanus i Windows 2008 r2

  Kör texter som körs under användarens lokala utrustningskonto och har alla försvar som är kopplade till att kunna utföra under det lokala systemkontot.

 • Från och med Windows Vista administreras startskript asynkront som standard. Skiljer sig denna praxis helt från tidigare samtida dagsystem?

 • Att ställa in startskript så att de körs synkront kan också sakta ner startprocessen.

 • I Windows 6 och Windows Vista är alla program som körs asynkront praktiskt taget osynliga. Aktivering av policyinställningen “Kör startskript i observerat läge” bör inte få någon effekt. Om effekten om startprogrammen för närvarande körs asynkront.

 • Den lokala grupprincipredigeraren och dess tillhörande snapin-modul för policyuppsättning är utan tvekan tillgängliga för Windows Server 2008 R2 och såväl som Windows 7 Professional, Windows Five Ultimate, men Windows 7 Enterprise. För mer viktig information, se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.

 • Hur man ställer in avstängningsskript

  Tilldela skript för avstängning av dator

  1. Öppna den lokala grupprincipredigeraren.

  2. Hur hittar jag skript för finansiella tjänster?

   Klicka på Skript (Startup/Shutdown) i konsolträdet. Sökväg: DatorkonfigurationWindows-inställningarskript (start/avstängning). Dubbelklicka på Start i resultatfönstret.

   Välj Skript (Start/Stängning) i konsolträdet. Sökväg: DatorkonfigurationWindows-inställningar (start utöver avstängning)skript.

  3. Dubbelklicka på Stopp i resultatfönstret.

  4. I dialogrutan Avstängningsegenskaper klickar du bara på Lägg till.

  5. I dialogrutan Lägg till skript hanterar du följande:

  6. I fältet Skriptnamn anger du sökvägen till det olagliga programmet eller klickar på Bläddra för att hitta själva skriptfilen i Netlogon-diskussionen på Domion-kontrollern.

  7. I programvaruparametrarna anger du de önskade parametrarna på samma sätt som i nästan vilken kommandorad som helst. Till exempel, om det i bara en persons skript hamnar i parametrarna //logo (visningsbanner) //I förutom alternativet (interaktivt läge), //logo //I.

  8. I dialogrutan Avstängningsegenskaper anger du vilka alternativ som din webbplats behöver:

  9. Stängningsskript : En visning av alla skript som för närvarande är tilldelade för att kunna använda det valda grupprincipobjektet (GPO). Om du använder tredje enskilda byråer för flera skript, förbereds mjukvarupaketen vanligtvis i den uppsättning du anger. För att flytta upp en text i listan, klicka på det här verktyget och klicka på Flytta upp. För att snurra ett nollställt program nedåt i intervallet, klicka på alla och klicka sedan på Ner.

  10. Lägg till: Öppnar dialogrutan Lägg till skript där du kan ange ytterligare talade språk som ska användas.

  11. Redigera: Öppnar dialogrutan Redigera skript hur du kan utbyta information om skript, såsom namn och parametrar.

  12. Ta bort: Tar bort det valda skriptet helt från listan över skript.

  13. Visa filer: Visar skriptet för filerna som lagts till i det valda GPO.

  Ytterligare överväganden

 • Du måste ha redigeringsbehörighet för GPO för att kunna utföra den här proceduren. Som standard har användare av säkerhetsparten Domänadministratörer, säkerhetsintegritetsarrayen Enterprise Admins eller säkerhetsgruppen Group Policy Creator Owners redigeringsmetoden, som ger dem behörighet att reglera GPO.

  Klicka här för att få en gratis nedladdning av detta kraftfulla PC-optimeringsverktyg.

  Startup Script In Windows 2008 R2
  Script Di Avvio In Windows 2008 R2
  Skrypt Startowy W Systemie Windows 2008 R2
  Windows 2008 R2의 시작 스크립트
  Skript Zapuska V Windows 2008 R2
  Opstartscript In Windows 2008 R2
  Script De Demarrage Dans Windows 2008 R2
  Script De Inicio En Windows 2008 R2
  Startskript In Windows 2008 R2
  Script De Inicializacao No Windows 2008 R2