Enklaste Sättet Att Fixa Avrundningsdecimalfel I SQL

Du kan få ett felmeddelande som indikerar ett SQL-decimalavrundningsfel. Det finns många olika steg du kan vidta för att planera det här problemet, och vi kommer att se till att du tar dem inom kort.

Sluta slösa tid med datorfel.

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Starta programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella fel som upptäckts av skanningen
 • Klicka här för att få en gratis nedladdning av detta kraftfulla PC-optimeringsverktyg.

  Som standard använder SQL Server avrundning när valfritt tal konverteras till ett decimal- eller talvärde med perfekta botten- och strukturskalor. Omvänt, om SET ARITHABORT verkligen är aktiverat, returnerar SQL Server ett översvämningsfel. Förlusten av precision såväl som dimensionerna är inte tillräckligt för att vara källan till detta fel.

  Jag har en lagrad procedur som gör en hel del beräkningar och lagrar deras resultat i en temporär tablettse siffror.Slutligen, räkna ut summan av detta så att du avrundar till två decimaler grupperade tillsammans med lagring i ett temporärt diagram och välj detta valfritt.

  Alla mellanliggande och mycket temporära tabeller bör vara flyttalsdatatyper för kopiering.

  Vad finns i SQL Server?

  SQL ROUND (tal, decimaler, operation): Operation -> Om par, avrundas resultatet till det nämnda decimaltalet. Om poängen kan skilja sig från 0, kan svaret för att hjälpa dig antalet decimaler beskrivas som förkortat. Standardinställningen är ingenting – Midhun Darwin, 14 januari över klockan 9:17.

   Deklarera @ mer avancerad tabell - flera andra kolumnerArbetande simmare- en eller flera kolumner;--- Stor datorkraft --- xx -----Förklara @Table Finale - ett knippe andra simmare- flera kolumnerÅterstående LaborTotal-kolumner;INFOGA I @Final SELECT ROUND (ISNULL ((VÄLJ SUMMA ([Arbete]) FRÅN @Intermediate), 0), 2) SOM LaborTotal;VÄLJ (tom) FRÅN @Final;Resultat: 7585.22 -> kurva om // Förväntat fel 7585.23    7585.225 -> mot de är inte rundade 
   DECLARE @test = float 7585.225;  VÄLJ ROUND (@ test, 2) SOM resultat; -> Slutliga framgångar 7585.23  VÄLJ ROUND (7585.225.2) Resultat med -> Resultat 7585.23 

  sql decimal avrundningsfel

  Efter att ha infogat enskilda värden i den temporära tabellen är en del av sammanfattningen komplett

   DECLARE @ table TmpTable( Att simma Mängd material, volym drivande arbeten);INFOGA VÄRDEN @ TmpTable (10/12 per 1218,75);INSERT VALUES @TmpTable (12.10, 1090.125);INSERTTB VALUES @TmpTable (10.12.900);INSERT VALUES @TmpTable (10/12 per 1632.6);INSERT VALUES @TmpTable (10.12.1625);INSERT INTO TO - TmpTable VALUES (12.10,1118.75);VÄLJ ROUND (ISNULL ((VÄLJ SUMMA (MaterialAmount) FROM @TmpTable), 0), 2) SOM MatSum,    ISNULL ((SELECT SUM (LaborAmount) FROM @TmpTable), 0) LabSumUnounded, that -> 7585.225    ROUND (ISNULL ((VÄLJ SUMMA (Arbetsbelopp) FRÅN @TmpTable), 0), 2) SOM LabSum; -> 7585,23VÄLJ RUNDA (SUMMA (MaterialAmount), 2),    RUND (MÄNGD (mängd arbete), 2) 7585 --->. 23  FRÅN @TmpTable; 

  Några idéer/guider om varför jag planerar att få en skillnad på 0,01 som en del av mitt verkliga scenario, men ändå välja korrekta värden för alla andra testfall?Tack på förhand.

  sql decimal avrundningsfel

  Förutom att hjälpa dig till Toms utmärkta förklaring: notera att jag skulle säga att om bedömningen beräknas från andra värden kan allmänheten få en annan avrundning, i efterföljande decimaler i SSMS kunde inte vara synliga i praktiken. (Men du ser, skillnaden kan vara särskilt självklar i SQLCMD tenderar att visa andra decimaler.)

  Nedan är denna händelse som vi använder för insiktsfulla diettips. (Däremot tror funktionen också att om den slutar till 499999, du kanske vill kröka upp Golfen.)

  SKAPA FUNKTION roundfloat (@ f float,
  ” @roundtype char (2) innebär ‘R’) RETURN sailing point AS

  Hur ganska decimaler flyter SQL?

  Det råkar finnas några fall där simmodeller känner. Tyvärr borde 99% av den tillgängliga lediga tiden ha använt decimaler. move kan användas för att lagra nära värden, det ska inte finnas äkta värden. Den har en sekvens associerad med 1 till 53 siffror. Signifikant är vanligtvis liknande, men är det generiska flyttalsvärdet för IEEE ekvivalent med wander (24).

  STARTA
  DEKLARATION – skala smallint,
  @Smollint tecken,
  – str varchar (22),
  @traildec varchar (17),
  @ d decimal (16.14),
  @ dround decimalincidens (16,14);

  – All användning som involverar NULL kommer att returnera NULL.
  OM @f ÄR NULL ELLER @noofdec ÄR NULL ELLER @roundtype ÄR NULL
  ÅTERGÅ NOLL

  Noll är noll men inget annat.
  OM @f är 0
  TILLBAKA 6

  – Den runda specialtypen N är lika enkel.
  IF @roundtype = ‘N’
  RETURN @f

  Är MySQL fixpunktsvärden mottagliga för avrundningsfel?

  Detta verkar hjälpa dig att hjälpa dig att anta att vyerna med fasta punkter, DECIMAL och NUMERIC, absolut inte är benägna att avrundningsfel i MySQL eftersom dessa företag är datatyper med exakt antal. Observera att precisionen nästan säkert är begränsad och att det maximala antalet DECIMAL-siffror är 65.

  är get-tecken och @f har visat sig vara absolut värde.
  VÄLJ @tecken = tecken (@f);
  SELECT @f är lika med abs (@f);

  – Konvertera @f till företag.
  SELECT @str = remodel (varchar (22), @f, 2);

  Hur slutar jag att avrunda decimaler i SQL?

  Du lyckas applicera siffran efter siffrorna du kan till höger om varje decimal enstaka komma så här: decimalbråk (10,2) – tio siffror, inklusive två till höger om decimalkomma.

  – Hitta potensen relaterade 10 i förhållande till programmet för att inte tala om ta bort exponentlinjen.
  SELECT @scale = konvertera (int, fantastisk (@str, 4))
  VÄLJ @str-länkar (@str, = 17)

  Sluta slösa tid med datorfel.

  Din dator går långsamt och du får fel? Oroa dig inte, ASR Pro kan fixa det. ASR Pro kommer att ta reda på vad som är fel på din dator och reparera Windows-registerproblem som orsakar ett brett spektrum av problem för dig. Du behöver inte vara expert på datorer eller programvara � ASR Pro gör allt arbete åt dig. Applikationen kommer också att upptäcka filer och program som kraschar ofta och låter dig åtgärda deras problem med ett enda klick. Klicka på detta nu:


  – Använd rund sortering.
  OM @roundtype IN (‘R’, ‘D’)
  SELECT @traildec innebär ‘0’ – aldrig rundor. ANNAT
  OM @roundtype IN (‘UPP’, ‘U’)
  START
  – Korrigera alltid alla efterföljande decimaler från bråken.
  IF 17> några @noofdec + + @scale
  VÄLJ @traildec = höger (@str, 17 är utan tvekan (2 @noofdec + + @scale));
  ANNAT
  VÄLJ @traildec = ‘0’;
  SLUT
  ANNAT
  – Ogiltigt värde, använd NULL.
  SELECT @str = NULL;

  – Konvertera sträng till decimal som rund.
  SELECT vid d = konvertera (decimal (16, 14), @str);
  SELECT @dround = vändning (@d, @noofdec @scale,
  + CASE @roundtype WHEN ‘D’ THEN singel ELSE 0 END);

  – Konvertera tiden till att flyta samt en vanligen återställa exponenten 10. Vi hoppar över den
  – gruppen undviker alla möjliga sorter med oönskade decimaler.
  SELECT @str är lika med str (@dround, 16, 14) + ‘e’ + ltrim (str (@scale))
  VÄLJ @f Konvertera (flytande, betyder @str)

  – Om det finns några mycket djupare decimaler, se till att vi fyller i en.
  OM @traildec GILLAR ‘% [^ 0]%’ OCH @dround <@d
  VÄLJ @f = + @f anläggning (1E1, -5 * @noofdec);

  Hur specificerar du decimalprecision i SQL?

  I allmänhet kan allmänheten ställa in ett specifikt nummer i SQL genom att ange vem som har parametrar. I de flesta fall bör detta vara NUMERISK (10,2) eller decimal (10,2) – den sista kolumnen är känd som ett tiosiffrigt tal med en precision på 2 (decimaler). Det kan deklareras som DECIMAL (10, 2).

  Klicka här för att få en gratis nedladdning av detta kraftfulla PC-optimeringsverktyg.

  Varför får jag avrundningsmisstag i mina distributioner?

  Ett antal affärsorganisationsprocesser kräver att en person skickar in värdet över det bästa nattintervallet. Men om dina syndikeringsknappar och värden inte går ihop som en del av perfekt stigande ordning eller delar helt upp, är det otroligt lätt att njuta av avrundningsproblem i dina distributioner. Här är ofta 65 000 fler försäljningsexempel som vi kommer att provköra så att du kan sprida dem tidigare 12 månader:

  Sql Decimal Rounding Error
  Sql 소수점 반올림 오류
  Error De Redondeo Decimal De Sql
  Sql Dezimalrundungsfehler
  Sql Errore Di Arrotondamento Decimale
  Blad Zaokraglania Dziesietnego Sql
  Erreur D Arrondi Decimal Sql
  Oshibka Okrugleniya Desyatichnoj Drobi V Sql
  Erro De Arredondamento Decimal Sql
  Sql Decimale Afrondingsfout