Atmel Debug Wired Interface Felsökningstips

Du bör alltid prova dessa korrigeringsmetoder som atmel Debug Wired Interface-felkod visas på din dator.

Sluta slösa tid med datorfel.

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Starta programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella fel som upptäckts av skanningen
 • Klicka här för att få en gratis nedladdning av detta kraftfulla PC-optimeringsverktyg.

  DebugWIRE-stiftet (dW) råkar vara lokaliserat fysiskt på samma stift som extern omgjutning (/RESET). Återställningskällan är extern Därför stöds inte gränssnittet mycket mer om debugWIRE är aktiverat.

  Målenheten måste ha DebugWIRE Pen Enable (DWEN)-användning installerad. Ordning med avseende på exekvering av DebugWIRE-gränssnittet. Denna säkerhetskopia är en kopia av vilken standard som helst oplanerad i händelse av att Atmel AVR blir en av den typ av fabriksleverantörer. i Själva DebugWIRE-jobbet kan inte avslutas som aktiverat för att installera denna säkerhetskopia. Du sätter en ny DWEN-säkring, Spi Mode måste sluta bemästras i förväg. Programvara som styrs av ett externt gränssnitt idén är automatiskt förutsatt att de viktigaste motsvarande SPI:erna är tillgängliga Kontakter verkar vara anslutna. Den kan endast installeras samtidigt som Atmel Studio-mätarprogrammering. spi programmeringsdialog” “Dator.

 • Sluta slösa tid med datorfel.

  Din dator går långsamt och du får fel? Oroa dig inte, ASR Pro kan fixa det. ASR Pro kommer att ta reda på vad som är fel på din dator och reparera Windows-registerproblem som orsakar ett brett spektrum av problem för dig. Du behöver inte vara expert på datorer eller programvara � ASR Pro gör allt arbete åt dig. Applikationen kommer också att upptäcka filer och program som kraschar ofta och låter dig åtgärda deras problem med ett enda klick. Klicka på detta nu:


  Eller:

  Försök att avsluta men inte minst starta en felsökningssession för extremt av debugWIRE. När DebugWIRE-setet ingår inte i varje användargränssnitt, kommer troligen Atmel Studio att föreslå försök med enheten igen eller aktivera SPI-tillväxt med debugWIRE. om du är Du är känslomässigt kopplad till hela SPI-huvudet, debugWIRE är definitivt förenklat och du Du kommer att bli tillfrågad om du vill aktivera inaktivering och även inriktning – detta krävs ofta gånger rörelser, blanda dem för att få effekt.

 • eller:

  Öppna en utvecklingsdialog i SPI-läge och analysera dessutom signaturen Matchar rätt enhet. Aktivera DWEN-säkerhetskopiering för debugWIRE.

  Obs. Det är generellt viktigt att SPIEN-säkerhetskopian alltid är lätt schemalagd och RSTDISBL-säkerhetskopian oplanerat! Om du aldrig kommer att sätta hela enheten i WIRE-felsökningsläge, och Ibland vill man ha hög spänning för att återställa DWEN-programmeringen.

 • atmel debug wire interface

  För att inaktivera hela debugWIRE-gränssnittet, aktivera högaktuell programmering. inte programmerad, jag skulle förmodligen säga att DWEN-säkringen. I produkten kan du tillfälligt använda denna interaktion själv. debugWIRE avaktivera, aktivera SPI-programmering, tyvärr förutsatt att det borde vara spien Säkringen är förmodligen faktiskt installerad.

  Obs. Även om SPIEN-säkerhetskopieringen kanske inte är schemalagd, kan Atmel Studio med största sannolikhet inte hjälpa dig att slutföra säkerhetskopieringen. drift Denna drift måste använda hög spänning.

 • atmels felsökningsanslutningsgränssnitt

  Klicka här för att få en gratis nedladdning av detta kraftfulla PC-optimeringsverktyg.

  Atmel Debug Wire Interface
  Interfejs Przewodu Debugowania Atmel
  Atmel 디버그 와이어 인터페이스
  Interface De Fil De Debogage Atmel
  Atmel Debug Draad Interface
  Atmel Debug Wire Schnittstelle
  Interfaccia Del Cavo Di Debug Atmel
  Interface De Fio De Depuracao Atmel
  Provodnoj Interfejs Otladki Atmel
  Interfaz De Cable De Depuracion Atmel